Начало Гаранции и връщане на стоката

Гаранции и връщане на стоката

Всички стоки предлагани в електронния магазин www.Zally.net са нови, от официални вносители, производители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от www.Zally.net е с гаранционен срок от 1 месец.

www.Zally.net гарантира

 • указаната проба на благородните метали (злато, платина, сребро);
 • вида и качеството на използваните камъни;
 • качествения монтаж на камъните върху изделията;
 • подвижните и неподвижните връзки (сглобки, шарнири, запояване и др.) по изделията;
 • използването на материали непредизвикващи алергични реакции;
 • отсъствието на недостатъци и дефекти по продукта към момента на изпращане на продукта, които да намалят естетическите му качества, стойността му или годността му за обичайна употреба

Гаранцията не се разпростира, съответно рекламации не се приемат, за дефекти причинени от:

 • нецелесъобразно използване на продукта;
 • повреди от удар, изпускане, надраскване;
 • повреди от наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Статията ГРИЖИ ЗА БИЖУТАТА следва да се счита за набор от предписания във връзка с горните гаранции.

“Зали „ ЕТ не дава гаранции срещу потъмняване и/или промени в цвета и блясъка на метала на изделията и/или металните покрития в следствие на тяхното носене.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.

Не по-късно от 3 (три) календарни дни след получаване на доставката, Клиентът следва да е уведомил фирмата, за забелязани недостатъци или липси, както и за вида и количеството им.

Разходите по предявяване на рекламация, опаковка, застраховка и транспортиране от и до онлайн магазина са за сметка на клиента.

При предявяване на рекламация, www.Zally.net може да поиска снимки или връщане на повредената стока, като доказателство и основание за рекламацията.

При предявяване на рекламация, Клиентът може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума (необходимо е стоката да бъде върната).
 • Заменяне на стоката с нова (необходимо е стоката да бъде върната).
 • Отбив от цената
 • Безплатно извършване на ремонт (необходимо е стоката да бъде върната).

Плащането на стоките се извършва в български лева. Адресът на който рекламираната стока трябва да бъде върната е:

1505 София
yл.“Коста Лулчев“52 маг.96 Zally
ET "Зали"
tel: +359878415283

При всеки случай на връщане на стока ET “Зали „ следва да бъде уведомен за това предварително на някой от указаните в сайта www.zally.net електронни адреси или телефони.

ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net не носи отговорност за нанесени вреди и/или пропуснати ползи, произтичащи от невъзможността да се ползва закупен продукт, проявил дефект.