Начало Права и задължения

Права и задължения

ЕТ“Зали“ чрез www.Zally.net се задължава:

 • да предоставя на клиента пълната информация за съответния артикул, налична и/или известна към момента на потвърждаване на поръчката и имаща отношение към функционалните характеристики и възможностите за използванете на продукта по предназначение;
 • да достави поръчаната стока в уговорения срок;
 • да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа;

EТ “Зали“ не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си при възникването на форсмажорни обстоятелства.

Клиентът има право:

 • да разопакова стоката в присъствие на куриера и в случай, че не я одобри да я върне без да заплаща наложения платеж.
 • да иска връщането на стоката при констатирани явни несъответствия на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани несъответствия се предявява до 7 работни дни след получаването на пратката.
 • да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране са били причинени видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката, и незабавно трябва да уведоми представител на “Ивенчев Консулт“ ЕООД.
 • да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.
 • да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.
 • без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната неупотребявана, в запазена оригинална опаковка и с ненарушени цялост и търговски вид, както и да са спазени всички условия по член 55 от Закона за защита на потребителите. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Клиентът се задължава:

 • да посочи валидни имена, адрес на електронна поща, телефон и адрес за доставка.
 • да заплати цената на договорените стоки.
 • да заплати сумата за другите свързани с поръчката разходи, като доставка, застраховка, допълнителна луксозна опаковка и други, съгласно уговореното.
 • да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
 • да получи поръчаните стоки.
 • КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА НЕ ПРАВИ ФИКТИВНИ ПОРЪЧКИ, ИЗМИСЛЕНИ ОТЗИВИ ЗА ДАДЕН ПРОДУКТ ИЛИ ДА ПОДАВА ДРУГА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ.
 • Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.